Majster

Nižná, Slovensko
Pridaný pred 2 roky

Majster riadi pridelenú pracovnú zmenu a pracovný tím na danej zmene. Zodpovedá za prípravu a vyhodnotenie výrobnej dokumentácie, výrobný proces, koordinuje procesy s obslužnými útvarmi ako je kvalita, sklad, logistika a proces. Reportuje Manažérovi výroby.ality je po zaškolení samostatne pracujúci člen tímu a má dennú priamu podporu od manažmentu spoločnosti.

Požiadavky

 • Čítanie technických výkresov a manuálov
 • Znalosť problematiky vstrekovacích lisov výhodou nie podmienkou
 • skúsenosti s riadením menšieho tímu
 • komunikačné a organizačné zručnosti
 • vytrvalosť a dôslednosť
 • ochota učiť sa
 • odolnosť voči stresu

Náplň práce

 • Riadenie a organizovanie výrobného procesu v 3 zmennej prevádzke
 • Zodpovednosť za plnenie výrobných plánov
 • Zodpovednosť za operatívne riadenie pracovníkov výroby
 • Prideľovanie pracovných úloh v súlade s potrebami výroby
 • Vedenie, motivácia, kontrola dochádzky a hodnotenie pracovného výkonu pridelených pracovníkov
 • Zodpovednosť za zaškolenie nových zamestnancov
 • Kontrola a zabezpečenie dodržiavania pracovnej disciplíny a poriadku na pracovisku
 • Zodpovednosť za dodržanie pracovných, technologických a bezpečnostných predpisov
 • Spolupráca s podpornými oddeleniami

Detaily

 • Pozícia: Majster
 • Zmennosť: 12h (práca 13-14 dní do mesiaca,čo znamená viac času pre seba alebo rodinu o 6 dní v porovnaní s 8h)
 • Priemerná mzda: 1200€
 • Zaškolenie: zaškoľovací proces organizácie

Uchádzať sa online

Je požadovaná platná e-mailová adresa.